TMA

Wat is een Talenten Motivatie Analyse (TMA)?

Wat is een Talenten Motivatie Analyse en wat kun je verwachten? De methode is gebaseerd op de behoeftetheorie van Murray. Deze beschrijft de persoonlijkheid op meer vlakken. Door de werkwijze is het een uiterst geschikt hulpmiddel bij o.a.:

  • Werving en selectie
  • Ondersteuning bij re-integratie
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Loopbaanontwikkeling
  • Outplacement
  • Beroepskeuze vraagstukken

Compleet competentiemodel

De TMA-methode heeft een compleet competentiemodel met 53 competenties die zijn uitgewerkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Via het competentiemodel kunnen organisaties profielen maken die ze kunnen gebruiken als meetlat voor functies en rollen.

Koppeling tussen talenten en competenties

De kandidaat ontvangt een talentenanalyse welke hij/zij online invult. IMPROVE vraagt de kandidaat hier echt de tijd voor te nemen. Via een talentenrapportage kunnen wij kandidaten matchen met de recent ontworpen of bestaande competentieprofielen. In een uitgebreid rapport geven wij aan of de kandidaat past bij de werkomgeving, taken en gevraagde vaardigheden. Daarnaast voorspelt de TMA talentenanalyse in welke mate een persoon specifieke competenties kan ontwikkelen.

De methode kan deze voorspelling doen omdat er een actieve koppeling is tussen drijfveren, talen-ten en relevante competenties.

Mensen worden positief beschreven

De rapportage van TMA talentenanalyse beschrijft mensen in positieve zin waarbij de nadruk ligt op talenten en het potentieel van een kandidaat. In een vervolggesprek gaat IMPROVE samen met de kandidaat dieper in op de resultaten van de analyse om zo het beeld compleet te maken.

TMA professional

IMPROVE is bevoegd tot het afnemen van de TMA. Bij een TMA professional is het talent van de kandidaat in goede handen. De organisatie weet dat zij met een professional een deskundige in huis hebben die samen met belanghebbenden talentgericht kan selecteren, ontwikkelen en beoordelen.

Alleen professionals mogen het logo van TMA voeren.